هرآنچه دیگران از عهده ساخت آن بر نمی آیند ؛ ما می سازیم


محصولات تهران کانکس:

سوویت مسکونی

کانکس مدیریتی

کانکس فروشگاهی

کانکس تجهیز کارگاهی

کانکس بتنی

کانکس اداری

کانکس سیار

و انواع ساختمان پیش ساخته ویژه

انواع کانکس

کانکس مدیریتیکانکس فروشگاهیکانکس بتنیکانکس تجهیز کارگاهیکانکس اداریکانکس سیارکانکس صنعتیکانکس نگهبانیکانکس کارگریکانکس سرویس بهداشتی