ساخت ، خرید و فروش انواع کانتیر نو و کارکرده

طول: ۵/۹۱۹ m
عرض: ۲/۳۴۰ m
ارتفاع: ۲/۳۸۰ m2/90
مساحت : ۳۲/۹۶ cbm
وزن : ۲۴۰۰ kg

کاتالوگ عمومی تهران کانکس

کاتالوگ عمومی تهران کانکس

خرید کانتینر ۴۰ فوت – خرید کانتینر – فروش کانتینر – فروش کانتینر ۴۰ فوت – کانتینر دست دوم – کانتینر کارکرده – کانتین