ساخت ، خرید و فروش انواع کانتیر نو و کارکرده

طول :۱۲/۰۵۱ m
عرض :۲/۳۴۰ m
ارتفاع: ۲/۳۸۰تاm2/90
مساحت: ۶۷/۱۱ cbm
وزن : ۴۰۰۰ kg

کاتالوگ عمومی تهران کانکس

کاتالوگ عمومی تهران کانکس

خرید کانتینر ۴۰ فوت – خرید کانتینر – فروش کانتینر – فروش کانتینر ۴۰ فوت – کانتینر دست دوم – کانتینر کارکرده – کانتین