فروش کانکس ۲٫۵*۶ آماده زرد رنگ

تعداد ۴۰ دستگاه کانکس ۲٫۵*۶ آماده موجود در رنگ زرد و در تیپ سالنی ، سرویس دار ، دارای آبدارخانه ، و دارای امکانات کامل الکتریکی و مکانیکی به صورت آماده تحویل موجود می‌باشد.

  عناوین مرتبط