فروش ۵۰ دستگاه کانکس ۲٫۵*۶ آماده سفید رنگ

تعداد ۵۰ دستگاه کانکس ۲٫۵*۶ آماده موجود در رنگ سفید و در تیپ های سالنی ، سرویس دار ، دارای آبدارخانه ، و دارای امکانات کامل الکتریکی و مکانیکی به صورت آماده تحویل موجود می‌باشد.

  عناوین مرتبط