لیست قیمت فروش کانکس استاندارد و غیر استاندارد تهران کانکس در ابعاد و اندازه گوناگون به همراه جزییات ریز قیمت امکانات و تجهیزات اضافی استاندارد

تلفن تماس:                72 – 22305470  021             09126275130 (ایام تعطیلات)

 

لیست قیمت کانکس تولید قدیم و جدید تهران کانکس

(تمامی قیمت ها به تومان میباشد) تاریخ آخرین به روزرسانی قیمت : 1398/02/21

کانکس سالنی
ساندویچ پانلی
کانکس سالنی
تیپ A++
کانکس سالنی
تیپ A+
کانکس سالنی
تیپ A
کانکس سالنی
تیپ B
ناموجود
کانکس سالنی
تیپ C
توقف تولید
کانکس 2.5×4 15/800/000 15/000/000 11/500/000 9/000/000 6/500/000 5/200/000
کانکس 2.5×6 23/700/000 22/500/000 17/250/000 13/500/000 9/750/000 7/800/000
کانکس 2.5×8 29/900/000 30/000/000 23/000/000 18/000/000 13/000/000 10/400/000
کانکس 2.5×10 39/800/000 37/500/000 28/750/000 22/500/000 16/250/000 13/000/000
کانکس 2.5×12 47/600/000 45/000/000 34/500/000 27/000/000 19/500/000 15/600/000
کانکس سالنی
ساندویچ پانلی
کانکس سالنی
تیپ A++
کانکس سالنی
تیپ A+
کانکس سالنی
تیپ A
کانکس سالنی
تیپ ‌B
ناموجود
کانکس سالنی
تیپ C
توقف تولید
کانکس 3×4 19/200/000 18/000/000 13/800/000 10/800/000 7/800/000 6/240/000
کانکس 3×6 28/800/000 27/000/000 20/700/000 16/200/000 11/700/000 9/360/000
کانکس 3×8 38/400/000 36/000/000 27/600/000 21/600/000 15/600/000 12/480/000
کانکس 3×10 47/600/000 45/000/000 34/500/000 27/000/000 19/500/000 15/600/000
کانکس 3×12 57/600/000 54/000/000 41/400/000 32/400/000 23/400/000 18/720/000
کانکس نگهبانی
کامپوزیت
کانکس نگهبانی
دکوراتیو
کانکس نگهبانی
تیپ A
کانکس نگهبانی
تیپ B
ناموجود
کانکس نگهبانی
تیپ C
توقف تولید
نگهبانی 1.25×1.5 19/700/000 16/950/000 9/500/000 5/200/000 2/500/000
نگهبانی 1.5×1.5 19/950/000 17/300/000 9/700/000 5/400/000 2/650/000
نگهبانی 2×2 22/100/000 18/900/000 10/700/000 5/900/000 3/000/000
نگهبانی 2.5×2 23/900/000 19/400/000 11/400/000 6/600/000 3/400/000
نگهبانی 3×2 24/800/000 19/700/000 11/800/000 6/800/000 3/900/000
امکانات اضافه
ساندویچ پانلی
امکانات اضافه
تیپ A++
امکانات اضافه
تیپ A+
امکانات اضافه
تیپ A
امکانات اضافه
تیپ B
ناموجود
امکانات اضافه
تیپ C
توقف تولید
پارتیشن اضافه 2/000/000 1/400/000 1/300/000 1/200/000 1/100/000 700/000
درب اضافه 850/000 850/000 500/000 400/000 400/000 400/000
پنجره اضافه 550/000 550/000 450/000 350/000 350/000 300/000
حفاظ درب و پنجره 500/000 500/000 500/000 400/000 400/000 400/000
آبدارخانه 1/000/000 1/000/000 1/000/000 1/000/000 1/000/000 800/000
آبدارخانه با امکانات کامل 3/000/000 3/000/000 2/000/000 1/850/000 1/850/000 1/580/000
سرویس بهداشتی 3/500/000 3/200/000 3/200/000 2/800/000 2/600/000 1/600/000
پلتفرم چرخدار 5/000/000 5/000/000 4/500/000 4/000/000 4/000/000 1/800/000