لیست قیمت فروش کانکس استاندارد و غیر استاندارد تهران کانکس در ابعاد و اندازه گوناگون به همراه جزییات ریز قیمت امکانات و تجهیزات اضافی استاندارد

تلفن تماس:                72 – 22305470  021             09126275130 (ایام تعطیلات)

 

لیست قیمت کانکس تولید قدیم و جدید تهران کانکس

(تمامی قیمت ها به تومان میباشد) تاریخ آخرین به روزرسانی قیمت : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

کانکس سالنی
ساندویچ پانلی
کانکس سالنی
تیپ A++
کانکس سالنی
تیپ A+
کانکس سالنی
تیپ A
کانکس سالنی
تیپ B
ناموجود
کانکس سالنی
تیپ C
توقف تولید
کانکس ۲٫۵×۴ ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ ۹/۰۰۰/۰۰۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۲۰۰/۰۰۰
کانکس ۲٫۵×۶ ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ ۱۷/۲۵۰/۰۰۰ ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ ۹/۷۵۰/۰۰۰ ۷/۸۰۰/۰۰۰
کانکس ۲٫۵×۸ ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۴۰۰/۰۰۰
کانکس ۲٫۵×۱۰ ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ ۲۸/۷۵۰/۰۰۰ ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ ۱۶/۲۵۰/۰۰۰ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰
کانکس ۲٫۵×۱۲ ۴۷/۶۰۰/۰۰۰ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ ۱۵/۶۰۰/۰۰۰
کانکس سالنی
ساندویچ پانلی
کانکس سالنی
تیپ A++
کانکس سالنی
تیپ A+
کانکس سالنی
تیپ A
کانکس سالنی
تیپ ‌B
ناموجود
کانکس سالنی
تیپ C
توقف تولید
کانکس ۳×۴ ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ ۷/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۲۴۰/۰۰۰
کانکس ۳×۶ ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ ۹/۳۶۰/۰۰۰
کانکس ۳×۸ ۳۸/۴۰۰/۰۰۰ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ۲۷/۶۰۰/۰۰۰ ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ ۱۲/۴۸۰/۰۰۰
کانکس ۳×۱۰ ۴۷/۶۰۰/۰۰۰ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ ۱۵/۶۰۰/۰۰۰
کانکس ۳×۱۲ ۵۷/۶۰۰/۰۰۰ ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ۴۱/۴۰۰/۰۰۰ ۳۲/۴۰۰/۰۰۰ ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ ۱۸/۷۲۰/۰۰۰
کانکس نگهبانی
کامپوزیت
کانکس نگهبانی
دکوراتیو
کانکس نگهبانی
تیپ A
کانکس نگهبانی
تیپ B
ناموجود
کانکس نگهبانی
تیپ C
توقف تولید
نگهبانی ۱٫۲۵×۱٫۵ ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ ۱۶/۹۵۰/۰۰۰ ۹/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۲۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰
نگهبانی ۱٫۵×۱٫۵ ۱۹/۹۵۰/۰۰۰ ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ ۹/۷۰۰/۰۰۰ ۵/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۶۵۰/۰۰۰
نگهبانی ۲×۲ ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ ۵/۹۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰
نگهبانی ۲٫۵×۲ ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ ۶/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۴۰۰/۰۰۰
نگهبانی ۳×۲ ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۹۰۰/۰۰۰
امکانات اضافه
ساندویچ پانلی
امکانات اضافه
تیپ A++
امکانات اضافه
تیپ A+
امکانات اضافه
تیپ A
امکانات اضافه
تیپ B
ناموجود
امکانات اضافه
تیپ C
توقف تولید
پارتیشن اضافه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰
درب اضافه ۸۵۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
پنجره اضافه ۵۵۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
حفاظ درب و پنجره ۵۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
آبدارخانه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰
آبدارخانه با امکانات کامل ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۸۵۰/۰۰۰ ۱/۸۵۰/۰۰۰ ۱/۵۸۰/۰۰۰
سرویس بهداشتی ۳/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰
پلتفرم چرخدار ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰