لیست قیمت کانکس

لیست قیمت فروش کانکس استاندارد و غیر استاندارد تهران کانکس در ابعاد و اندازه گوناگون به همراه جزییات ریز قیمت امکانات و تجهیزات اضافی استاندارد


تلفن تماس:                ۷۲ – ۲۲۳۰۵۴۷۰  ۰۲۱             ۰۹۱۲۶۲۷۵۱۳۰(ایام تعطیلات)

 

لیست قیمت کانکس تولید قدیم و جدید تهران کانکس

(تمامی قیمت ها به تومان میباشد) تاریخ آخرین به روزرسانی قیمت : ۱۳۹۳/۰۷/۱۴

کانکس سالنی
تیپ A++
کانکس سالنی
تیپ A+
کانکس سالنی
تیپ A
کانکس سالنی
تیپ B
کانکس سالنی
تیپ C
کانکس سالنی
تیپ D
کانکس سالنی
تیپ E
کانکس 2.5×4 7/800/000 5/500/000 4/800/000 2/950/000 2/400/000 2/250/000 1/950/000
کانکس 2.5×6 11/700/000 8/250/000 7/200/000 4/425/000 3/450/000 3/225/000 2/925/000
کانکس 2.5×8 15/600/000 11/000/000 9/600/000 7/900/000 6/600/000 6/290/000 5/500/000
کانکس 2.5×10 19/500/000 13/750/000 12/000/000 9/375/000 7/750/000 6/875/000 6/200/000
کانکس 2.5×12 33/400/000 23/500/000 18/400/000 12/850/000 9/900/000 8/850/000 7/800/000
کانکس سالنی
تیپ A++
کانکس سالنی
تیپ A+
کانکس سالنی
تیپ A
کانکس سالنی
تیپ ‌B
کانکس سالنی
تیپ C
کانکس سالنی
تیپ D
کانکس سالنی
تیپ E
کانکس 3×4 11/360/000 9/900/000 7/760/000 6/600/000 3/540/000 3/150/000 2/950/000
کانکس 3×6 14/040/000 11/360/000 8/640/000 7/300/000 5/310/000 4/400/000 3/950/000
کانکس 3×8 18/720/000 13/200/000 11/520/000 9/900/000 8/700/000
کانکس 3×10 23/400/000 16/500/000 14/400/000 10/620/000 9/900/000
کانکس 3×12 28/080/000 19/800/000 17/280/000 12/850/000 11/000/000 8/700/000
کانکس نگهبانی
کامپوزیت دکوراتیو
کانکس نگهبانی
دکوراتیو
کانکس نگهبانی
تیپ A
کانکس نگهبانی
تیپ B
کانکس نگهبانی
تیپ C
کانکس نگهبانی
تیپ D
کانکس نگهبانی
تیپ E
نگهبانی 1.25×1.5 5/800/000 4/500/000 3/500/000 2/850/000 2/500/000 2/050/000 1/900/000
نگهبانی 1.5×1.5 5/950/000 4/900/000 3/700/000 2/400/000 2/650/000 2/200/000 1/950/000
نگهبانی 2×2 6/280/000 5/200/000 4/800/000 3/200/000 3/000/000 2/250/000 2/100/000
نگهبانی 2.5×2 6/500/000 5/400/000 4/950/000 3/600/000 3/400/000 2/300/000 2/180/000
نگهبانی 3×2 6/800/000 5/900/000 5/200/000 4/800/000 3/900/000 2/450/000 2/250/000
امکانات اضافه
تیپ A++
امکانات اضافه
تیپ A+
امکانات اضافه
تیپ A
امکانات اضافه
تیپ B
امکانات اضافه
تیپ C
امکانات اضافه
تیپ D
امکانات اضافه
تیپ E
پارتیشن اضافه 1/000/000 900/000 800/000 700/000 700/000 600/000 500/000
درب اضافه 700/000 700/000 500/000 400/000 400/000 400/000 300/000
پنجره اضافه 700/000 700/000 500/000 400/000 300/000 300/000 300/000
حفاظ درب و پنجره 500/000 500/000 400/000 400/000 400/000 400/000 250/000
آبدارخانه 1/000/000 1/000/000 1/000/000 1/000/000 800/000 700/000 700/000
آبدارخانه با امکانات کامل 3/000/000 2/000/000 1/500/000 1/850/000 1/580/000 1/400/000 1/200/000
سرویس بهداشتی 2/800/000 2/200/000 2/000/000 1/800/000 1/600/000 1/400/000 1/200/000
پلتفرم چرخدار 3/000/000 3/000/000 3/000/000 2/000/000 1/800/000 1/500/000 1/500/000
Print Friendly