وبلاگ تهران کانکس

نحوه تحویل کانکس

نحوه تحویل کانکس

نحوه تحویل کانکس

روند ساخت از ابتدا به این صورت است که ما پس از دریافت سفارش ابعاد و دانستن کاربری مورد استفاده کانکس و کیفیت مورد نظر خریدار در صورت آماده نبودن کانکس با ابعاد درخواستی در کارگاه ، سفارش خریدار که به صورت دقیق از طریق فکس یا در مصاحبه های حضوری یا تلفنی آماده تحویل میگردد.

ارسال به تمامی نقاط ایران

ارسال به تمامی نقاط ایران

Print Friendly