وبلاگ تهران کانکس

کانکس بتنی

کانکس بتنی
از ویژگی کانکس بتنی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

مقاومت بی نظیر دیواره کانکس بتنی – عایق بندی طبیعی در دیواره و کف کانکس بتنی – نفوذ نا پذیری کانکس بتنی در برابر جانوران موذی – مقاومت کامل کانکس بتنی در برابر شدید ترین حریق- وجود عایق صوتی طبیعی در کانکس بتنی – مقاومت کامل کانکس بتنی در برابر اثرات مخرب رطوبت – مقاومت کانکس بتنی در برابر سرقت – مقاومت منحصر به فرد کف کانکس بتنی – عدم وجود صدا در کف کانکس بتنی – امکان اجرای طرح های سفارشی و دکوراتیو در بدنه ها و نمای کانکس بتنی