اعتقاد ما این است که هرگونه صرفه جویی در ساخت استراکچر کانکس مجاز نمیباشد. زین سبب در ساخت استراکچر کانکس تولیدی تهران کانکس کلیه نکات فنی ، مهندسی و محاسباتی لحاظ گردیده و استراکچر کانکس تولیدی تهران کانکس پس از گذراندن تمامی تست ایمنی و کنترل جوش و همچنین نصب لچکی و بادبند برای تکمیل کاری آماده می گردند.

کیفیت بی نظیر تهران کانکس اتفاقی نیست – توجه ویژه ما به ریزترین جزییات دور از نظر مشتریان تضمین کننده آرامش اعتماد شماست

اسکلت کانکس

اسکلت کانکس تولید شده توسط تهران کانکس

اسکلت کانکس

اسکلت کانکس تولید شده توسط تهران کانکس

اسکلت کانکس های چند قلو

اسکلت کانکس چند قلو


ساختمان پیش ساخته مدولار

ساختمان پیش ساخته مدولار

سوییت مسکونی اداری

سوییت مسکونی اداری

کمپ تجهیز کارگاهی

کمپ تجهیز کارگاهی


سوییت مسکونی اداری

سوییت مسکونی اداری

سوییت مسکونی اداری

سوییت مسکونی اداری

سوییت مسکونی

سوییت مسکونی