کانکس سرویس بهداشتی

اخیرا با توجه به فرایند سریع توسعه ی شهری و نیز با توجه به وجود پروژه های صنعتی در مناطق بدور از امکانات گروهی از صنعت گران بر آن شدند که از ساختمان های پیش ساخته به صورت کانکس از جنس های متفاوت جهت سهولت در براوردن احتیاج افراد تولید کننده امروزه در پارک ها سرویس های بهداشتی به صورت قابل حمل نصب گردید و جاایگاه خوبی در این بازار به دست آورد و بسیاری از پیمانکاران بر آن ...

← ادامه مطلب
Page 3 of 3 123